Používateľ

Neprihlásený

Prihlásiť | Registrácia

Vyhľadávanie

Reklamy Google

Úvod · Holubárska nástenka · Časopis Poštový holub v roku 2013

Časopis Poštový holub v roku 2013

Obálka oznamuEšte 1. marca 2013 sa zdalo, že informačný spravodaj tohto roku vychádzať nebude. V tom čase bolo prihlásených necelých 500 odberateľov. Na prezídiu sa prijali určité opatrenia k jeho vydávaniu a v posledných dvoch dňoch sa prihlásilo viac ako 250 odberateľov. Informačný spravodaj teda bude vychádzať aj v roku 2013, ale s určitým časovým posunom, lebo ešte počkáme na ďalších záujemcov o odber spravodaja.

Výzva:


V zmysle záverov Prezídia SZ CHPH zo dňa 2. marca 2013 vyzývame členov Zväzu a organizačné zložky, aby sa ešte dodatočne do 5. apríla 2013 prihlásili na odber spravodaja POŠTOVÝ HOLUB. Ročné predplatné je 6 eur. Predplatné je možne zaslať spracovateľovi alebo na sekretariát SZ CHPH. Zároveň žiadame tajomníkov OZ CHPH, aby nahlásili zaslúžilých, aj bývalých členov, ktorí by si zaslúžili, aby im spravodaj bol zasielaný bezplatne za dlhoročné členstvo a prácu vo Zväze.
Spravodaj vyjde v plnofarebnom prevedení nasledovne:

1. číslo apríl 2013 Venované bude olympiáde – spomienkové číslo
2. číslo jún 2013 Venované bude IX. zjazdu, stanovám, pretekovému poriadku
3. číslo október 2013 Venované bude VCS, NP, testovacím staniciam
4. číslo december 2013 Venované športovým výsledkom roku 2013

Výzva k 1. číslu spravodaja:


V dňoch 25. až 27. januára 2013 sa konala na Slovensku v Nitre historický prvá olympiáda poštových holubov. Ťažko povedať kedy sa u nás bude konať ďalšia a či pri tom budeme. Preto sa patrí zmapovať aká bola olympiádu z pohľadu širokej palety našich členov. To všetko by sme chceli dostať do prvého čísla spravodaja, aby sa tieto postrehy natrvalo uchovali. Z toho dôvodu predkladáme nasledujúcu výzvu:

1. Súťaž o najlepšiu fotografiu z olympiády. Víťaz bude odmenený pohárom.
2. Súťaž o najvtipnejší postreh (rozsah najmenej ½ strany). Víťaz bude odmenený pohárom.
3. Postrehy, hodnotenia, názory, príbehy, prípadne doplnené o fotky.
(V prípade potreby /na požiadanie autora/ budú texty jazykovo a štylistický upravené.)
4. Fotografie kolektívov a skupín chovateľov viažuce sa k olympiáde.

Všetky materiály zasielať na adresu:

RNDr. Daniel Dudzik, Hlavná 1432/60, 059 51 Poprad – Matejovce.
Najjednoduchšie e-mailom: dano.dudzik@gmail.com, dudzik@pobox.sk
Telefón: 052/7780264, 0915/207192

Za prezídium a spracovateľa: Daniel Dudzik

Pridané: 8 marca 2013, 09:19 | Zobrazené: 4583xPridal: Dušan Konečný


Počet komentárov: 0


Pridať komentár

 

Z nášho obchodu

Prejsť do obchodu

Reklama