Používateľ

Neprihlásený

Prihlásiť | Registrácia

Vyhľadávanie

Reklamy Google

Úvod · Podmienky používania

Všeobecné podmienky

 1. Prevádzkovateľom internetového portálu www.holubar.sk dostupného na doméne holubar.sk je spoločnosť Peter Evin, Mokroluh 163 (ďalej len "prevádzkovateľ"). Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah poskytovaný na doméne holubar.sk je chránený autorskými právami prevádzkovateľa, administrátora, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s prevádzkovateľom.
 2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky www.holubar.sk. Neručí však za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb, ktoré sa poskytujú bez záruky. Vymáhanie akéhokoľvek nároku na úhradu prípadných škôd vyvolaných používaním www.holubar.sk je vylúčené.
 3. Podmienkou využívania časti služieb www.holubar.sk je registrácia. Informovaný súhlas s týmito podmienkami používania je neoddeliteľnou súčasťou registrácie. Po vykonaní registrácie, ktorá si vyžaduje vlastníctvo funkčnej e-mailovej adresy a poskytnutie niekoľkých informácií spadajúcich do kategórie osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, najmä meno a priezvisko, sa návštevník stáva registrovaným používateľom (ďalej len "používateľ"). Registrovaný používateľ môže vo svojom profile na www.holubar.sk o sebe dobrovoľne zverejniť ďalšie údaje.
 4. Používateľ môže po registrácii uverejňovať text, obrázky a ďalší obsah (ďalej len "obsah"), ktorý nie je v rozpore so zákonmi SR a podmienkami poskytovania služby. Používateľ nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý prostredníctvom www.holubar.sk zverejní.
 5. Na www.holubar.sk je zakázané pridávať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje platné zákony SR, najmä autorský zákon. Zakázané sú aj urážky, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa či nábožentva, neplatená reklama, propagácia nelegálneho obsahu na iných serveroch, poškodzovanie dobrého mena prevádzkovateľa či spamovanie ostatných používateľov obsahom nesúvisiacim s ich aktivitami v rámci www.holubar.sk. Zakázané je tiež zasahovanie do štruktúry a vzhľadu www.holubar.sk iným spôsobom ako tým, ktorý bol prevádzkovateľom výslovne povolený. Zakázané sú pokusy o neautorizovanú zmenu obsahu patriaceho inému používateľovi a všetka činnosť, ktorá by mohla narušiť funkčnosť www.holubar.sk.
 6. Obsah pridaný používateľom na www.holubar.sk považuje prevádzkovateľ za vlastníctvo používateľa. Tento obsah bude prevádzkovateľ využívať len na prevádzkovanie a propagáciu stránok www.holubar.sk. Za využívanie používateľom pridaného obsahu vyššie uvedenými spôsobmi používateľovi od prevádzkovateľa neprináleží odmena. Ak chce prevádzkovateľ využiť obsah pridaný používateľom iným spôsobom, musí si od používateľa vyžiadať súhlas a dohodnúť sa s ním na podmienkach.
 7. Do diskusného fóra a bazáru prevádzkovaných na portáli www.holubar.sk je zakázané pridávať inzerciu a ponuky týkajúce sa priameho predaja holubov. Ponúkať holuby je možné len prostredníctvom aukcií.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať zo stránok www.holubar.sk obsah, ktorý porušuje platné zákony a podmienky používania, ako aj blokovať prístup k službám www.holubar.sk tým používateľom, ktorí porušili podmienky používania.
 9. Prevádzkovateľ je oprávnený zobrazovať na stránkach www.holubar.sk reklamu.
 10. Používanie stránok www.holubar.sk je bezplatné. Prevádzkovateľ je oprávnený spoplatniť niektoré služby www.holubar.sk, nikdy však nie so spätnou účinnosťou. V prípade poskytovania spoplatnenej služby bude používateľ vopred oboznámený s jej cenou a ďalšími podmienkami.
 11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do obsahu stránok www.holubar.sk a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Užívatelia služieb www.holubar.sk zároveň berú na vedomie informácie o ochrane osobných údajov.

V Mokroluhu, 15. júna 2018.