Používateľ

Neprihlásený

Prihlásiť | Registrácia

Vyhľadávanie

Reklamy Google

Úvod · Články o poštových holuboch · Zdravotný stav · Choroby poštových holubov (1. časť)

Choroby poštových holubov (1. časť)

Chov poštových holubov za účelom súťaženia je veľmi náročnou a nákladnou záležitosťou. Vyžaduje od chovateľa nie len základné ale veľakrát vyššie odborné vedomosti a tiež informácie o zdravotnom stave poštových holubov s ktorými sa zúčastňuje na pretekoch.

Chovatelia , ktorý sa so svojimi holubmi pravidelne zúčastňujú organizovaných pretekov, sú určite veľkými fanúšikmi svojho športu a vedia pre túto svoju záľubu obetovať nemálo času a finančných prostriedkov. Každý z týchto chovateľov chce vo svojom športe vyniknúť a hlavne dosiahnuť lepšie výsledky ako jeho súper. Práve pre túžbu vyniknúť nad súpermi, veľká časť chovateľov nie je ochotná poskytnúť informácie o vedení svojho chovu a správy o aktuálnom zdravotnom stave, sú bohužiaľ tiež tajné.
Najjednoduchším, najlacnejším opatrením, ktoré môže realizovať každý chovateľ „bohatý „ či „ chudobný „ je mať čistý, slnečný, vzdušný a nepreplnený holubník.

Často ani sami chovatelia , a to aj tí skúsení nemajú presné informácie o zdravotnom stave svojich holubov. Vzhľadom k nedostatku odborných kapacít a možno aj z finančných dôvodov chovatelia nevyhľadávajú odbornú veterinárnu pomoc pri diagnostikovaní zdravotného stavu svojho chovu, ale sami ordinujú antibiotiká bez hlbšieho poznania následkov a vedľajších vplyvov antibiotík. Pri nedodržaní období a množstva podávaného lieku, dochádza k zníženiu účinnosti liekov s následnou potrebou zvyšovania dávok, čo má za následok poškodenie vnútorných orgánov (pečeň, ľadviny) a v konečnom dôsledku k strate prirodzenej imunity holubov.


Preto je namieste otázka, nebolo by na čase ustanoviť pravidelnú a povinnú chránenosť chovov proti infekčným chorobám? Verím, že špičkovým chovateľom je zaťažko keď musia svoje vynikajúce, kmeňové a vo finančnom vyjadrení drahé kusy ukladať do pretekových košov kde to veselo prská, hnačkuje, chraptí.... Za takýchto podmienok je liečba a prevencia realizovaná jednotlivcami bezvýznamná. Je nevyhnutné stanoviť, čo, kedy a ako je potrebné prevádzať na dosiahnutie spoľahlivej chránenosti chovov.

Najjednoduchším, najlacnejším opatrením, ktoré môže realizovať každý chovateľ „bohatý „ či „ chudobný „ je mať čistý, slnečný, vzdušný a nepreplnený holubník. Tak bude postavený základ predchádzaniu rôznych infekčných a iných ochorení a v neposlednom rade zabráni sa ich šíreniu. V prístupe ku prevencii môžeme u chovateľov holubov pozorovať dva extrémne prístupy. Existujú chovatelia, ktorí liečia holuby všetkým a proti všetkému o čom sa dočítajú alebo im to niekto poradí , najčastejšie ich súper. Na druhej strane sú zástancami tzv. prírodného spôsobu, ktorí neuznávajú žiadne liečebné a preventívne opatrenia, žiadnu hygienu. Treba povedať , že pravda je niekde uprostred. Aj v tomto prípade platí, že zlatá cesta je stredná cesta.

Chov poštových holubov sa pri zabezpečení veterinárnej starostlivosti dá rozdeliť do samostatných a pritom navzájom prepojených období v živote holuba. Sú obdobia kedy je potrebné aplikovať liek liečebne a obdobie aplikácie lieku v preventívnej dávke. Pozorujem, že už ma to pomaličky vťahuje do určitého extrému ako som to uviedol o niekoľko viet vyššie, ale chcem zdôrazniť, že nie som prívržencom liečby poštových holubov, pokiaľ nejde o preventívne očkovanie - vakcináciu proti infekčným chorobám.
Dlhodobé podávanie liekov oslabuje imunitu a následne cez genofond je táto „ chúlostivosť“ umocňovaná v chove.
Vychádzajúc z poznatkov o súčasnom stave v chove poštových holubov, je nevyhnutné, aby si chovateľ spracoval plán preventívnych opatrení so zameraním na choroby poštových holubov. Preventívny plán chovateľovi dá odpoveď na otázku čo, kedy a ako. Nezabúdajte na to, že príde čas kedy bude potrebné presunúť pretekára do chovného oddelenia. Neodborné liečenie a choroba akokoľvek ľahko vyliečiteľná pri akomkoľvek ľahkom priebehu , zanecháva stopy na operení a vývoji holuba. Dlhodobé podávanie liekov oslabuje imunitu a následne cez genofond je táto „ chúlostivosť“ umocňovaná v chove.

Ak chováme plánovane a máme chovné oddelenie, nemá veľký význam aby sme sa zvláštne zaoberali chorými jednotlivcami. Holuby sa rozmnožujú ľahko a rýchlo. Nechajte uplatniť zákon prírody, kde iba zdravý a silný jedinec prežije. Keď sa začneme veľmi zaoberať chorými holubmi, jedného krásneho dňa zistíme, že sa náš holubník premenil na nemocnicu.

Ako som uviedol vyššie je dobré keď si plán preventívnych opatrení rozpracujeme na jednotlivé obdobia :

  • obdobie zimného odpočinku - druhá polovica decembra až koniec februára

  • obdobie príprav na párenie, znáška, odchov prvej liahne, predpreteková príprava - marec až apríl

  • obdobie pretekovej sezóny - máj až júl

  • obdobie prevencie mladých holubov - apríl až august

  • obdobie veľkého pŕchnutia - august až polovica decembra

Je dosť problematické stanoviť časovo presný plán. Ide mi o to aby som začínajúcim a menej skúseným chovateľom pomohol zorientovať sa v danej problematike. Pred spracovaním plánu preventívnych opatrení je nutné laboratórne vyšetrenie chovu a konzultácia s veterinárnym lekárom , pri rešpektovaní biológie chovu holubov.

Článok je časťou publikácie Jozefa Hajtaša - "Choroby poštových holubov"

Publikované: 7. februára 2012 | Zobrazené: 12349x | Kategória: Zdravotný stavPridal: Miloš BoronGaléria:

...

Počet komentárov: 0


Pridať komentár

 

Z nášho obchodu

Prejsť do obchodu

Reklama